Vinyasayoga med Moa

Vinyasayoga drop in klasser
Tisdagar 17.30-19.00 Nivå 2
Onsdagar 11.00-12.00 Nivå 1-2
Fredagar 06.45-07.45 Rise and shine nivå 1-2
Fredagar 16.00-17.00 Afterwork yoga nivå 1-2

På Moas vinyasaklass får du prova ett flöde av olika asanas som öppnar, stärker och balanserar din kropp. Klassen följer ingen fast serie utan Moa sätter ihop ett eget program där olika ställningar länkas samman på ett genomtänkt sätt. Moa sätter olika teman för vinyasa klassen som genomsyrar klassens upplägg. Vinyasa yoga är ett stärkande, uppbyggande och variationsrikt sätt att utöva yoga som passar alla.

​Du som tidigare praktiserat ashtangayoga samt på gym kommer att känna igen många av positionerna, bland annat solhälsningarna. Den stora skillnaden mellan Ashtanga och Vinyasayoga är att i Ashtangayoga håller man sig fast till samma serie rörelser. I Vinyasayoga kan läraren blanda rörelser fritt.

Vinyasayoga Yin och Yang kurs
Tisdag kl. 19.15-20.30 - 5 veckors kurs
Enligt den kinesiska filosofin flödar energi genom vår kropp i något som kallas meridianer, vilket kan liknas med vårt nervsystem. Två energiflöden som beskrivs är yin och yang, där yin beskrivs som det mörka och lugna medan yang beskrivs som det varma och kraftfulla. Yin och yang lever i symbios med varandra, de är beroende av varandra på så vis att yin göder yang. Med en stark yang behövs en stark yin eftersom yin bär och vårdar kroppen. För mycket av det ena eller det andra skapar obalans.

Klassen startar med andningsövningar och därefter går vi in i Yang delen, mer fysiskt inriktad yoga där kroppen blir varm om du kommer att få stimulera, stärka och sträcka ut den muskulära vävnaden. Efter yang går vi in i Yin delen, som står för det mer stillsamma, då musklerna får slappna av och bindväven (som omger muskler, leder och organ) stimuleras. Vi avrundar klassen med en avslappning och en guidad meditation. 

Klasserna genomsyras av flöde, lekfullhet, och energi och du får tillfälle att utveckla balans, styrka och smidighet i både kropp och sinne. Klasserna anpassas till deltagarnas behov och önskemål med ett progressivt upplägg där vi utvecklas och utmanar oss vecka för vecka.

Efter kursen får du med dig ett program över det vi har gått igenom, så att du kan praktisera hemma och ladda upp med den energi som du behöver J

Genom höstens gång kommer kursen att ha tre olika fokus: 

1: Från flow till stillhet v.36-40
Under kursens gång kommer du att få bygga upp med värme, rörelse och dynamik i ett härligt, segt och värmande vinyasa flöde. Därefter kommer du att få mjukna och landa in i den stillsamma och meditativa yinyogan. Målet är att hitta flödet och fokus i båda delarna och hur vi faktiskt behöver både flowet och stillheten i vårt liv. 

2: Embrace the difference v.41-46
Under denna kurs kommer du att få studera yin och yang som motsatser och skillnaderna mellan dessa två, där yin står för det svala och lugna medan yang står för det varma och intensiva. Dessa två motpoler är också i konstant rörelse så det som en gång var yin kan förändras till yang beroende på kontexten. 

3: Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet v.47-51
Under denna kurs kommer du att lära dig hur den österlädska filosofin kan appliceras på vår västerländska vetenskap. Med utgångspunkt i det flödande yang och det mjuka yin kommer du att få guidas genom flöden och stillhet för att själv få uppleva skillnaden mellan yin och yang, samt mellan de parasympatiska och sympatiska nervsystemet. 

Anmälan till kurs: info@yogastudionumea.se
Pris: 5-veckors kurs 750kr

Klippkort drop in klasser: 10ggr 1350kr
                                                    5 ggr 675kr

Klippkortet betalat du in på bankgiro 705-1683 innan du besöker oss eller via swisch på plats i studion.