Mindfulness på arbetsplatsen!
 
Framtidens organisationer ställer många och höga krav på både medarbetare och chefer. När intelligens som analytiska och tekniska färdigheter inte längre räcker till har forskare i större skala börjat inse vikten av inre förmågor som självkännedom, medkänsla och förbättrad koncentrationsförmåga. Hur tränar man då dessa förmågor och hur applicerar vi dem i det dagliga yrkeslivet?
 
Vår samarbetspartner Modern Mindfulness har i samarbete med forskare på universitetet i Maastricht utvecklat ett evidensbaserat program som tränar just dessa färdigheter.
Genom veckovis gruppträffar under 6 veckors tid ledd av våra erfarna instruktörer lär sig personalgruppen grunderna i medvetandeträning, samt får teoretisk kunskap baserad på det senaste decenniets banbrytande forskning i ämnet. Kursmaterialet är framtaget av den holländska forskaren Hugo Alberts som genom att kombinera praktisk tillämpning av tekniker med teori kring positiv psykologi och hjärnforskning har skapat ett beprövat ramverk för medvetandeträning.

 
Varmt Välkomna!
Maria & Moa


Mer information om vilka paket vi kommer att erbjuda kommer inom kort!